> Nhân Viên
HỌ VÀ TÊNQUÁ TRÌNH CÔNG TÁCCHỨNG CHỈNĂM KINH NGHIỆM
Đàm Thanh Lam 2000 - 2004 : Giám đốc bán hàng công ty nội thất Thế Giới Nhà.
2008 - 2009 : Giám đốc điều hành công ty du lịch Diethelm Travel VN .
2010 - Nay   : Giám đốc điều hành công ty Dragon Tower.
B.A 11
Điệp Nguyễn 1998 - 2003 : Phó giám đốc công ty nội thất Âu.
2004 - 2010 : Trưởng đại diện và phát triển dự án khu vực phía Nam công ty nội thất Modernform.
2010 - Nay   : Trưởng chi nhánh và giám đốc dự án khu vực phia Nam công ty Cổ phần Dragon Tower.
B.A 13
Trịnh Bá Sỹ

2009 - Nay   : Phó giám đốc công ty Cổ Phần Đầu Tư Dragon Tower (Phụ trách bộ phận văn phòng và tư vấn kinh doanh).

B.A 10
Huy Nguyễn 2000 - 2002 : Giám đốc thiết kế và dự án công ty Focus Asia.
2003 - 2019 : Phó giám đốc công ty nội thất Modernform .
2010 - Nay   : Giám đốc dự án khu vực phía Bắc và Quốc tế Công ty Cổ phần Dragon Tower
B.A 11
Bùi Mạnh Hà 2004 - 2009 : Phó giám đốc công ty nội thất Fiction.
2010 - Nay   : Giám đốc dự án công ty cổ phần Dragon Tower
B.A 8
Ngô Thiên Toán 2002 - 2009 : Phó giám đốc công ty nội thất Fiction.
2010 - Nay   : Giám đốc dự án công ty cổ phần Dragon Tower.
B.A 9
Đào Ngọc Hưng 1990 - 2006 : Giám đốc công ty nội thất Masterwork.
2007 - 2009 : Giám đốc phát triển thị trường trung tâm nội thất Phố Xinh.
2010 - Nay   : Giám đốc dự án khu vực phía Nam và Quốc tế công ty cổ phần Dragon Tower
B.A 21
Nguyễn Thị Tuyết Phát triển thị trường B.A 5
Đỗ Vân Chi Phát triển thị trường B.A 7
Nguyễn Tuyết Lan Phát triển thị trường B.A 9
Hoàng Tuấn Anh Phát triển thị trường B.A 6
Nguyến Thị Nga Kế toán trưởng B.A 7
Nguyễn Ánh Hồng Kế toán B.A 5
Nguyễn Liên Hương Kế toán B.A 5
Nguyễn Hồng Nhung Trưởng phòng nhân sự B.A 5
Nguyễn Thu Thủy Hành chính nhân sự B.A 4
Phan Thị Hoài Anh Hành chính nhân sự B.A 5
Nguyễn Hoàng Hiếu Trưởng phòng thiết kế B.A 10
Nguyễn Văn Tâm Thiết kế B.A 7
Trần Tiến Thiết kế B.A 7
Hoàng Dương Thiết kế B.A 5
Ngô Minh Ngọc Thiết kế B.A 6
Nguyễn Thu Hà Thiết kế B.A 4
Khổng Đình Tuấn Trợ lí dự án B.A 4
Trần Mai Liên Trợ lí dự án B.A 4
Nguyễn Trung Kiên Trưởng bộ phận công trình B.A 7
Đoàn Văn Tiến Giám sát công trình B.A 6
Đoàn Thanh Dương Giám sát công trình B.A 7
Nguyễn Đức Phiệt Giám sát công trình B.A 6
Nguyen Dinh Quan Giám sát công trình B.A 5
Nguyễn Thị Hiền Hỗ trợ giám sát   6
Trần Thị Hảo Hỗ trợ giám sát